LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMEČIUI SKIRTO PLAKATO

2006 M. KONKURSUI PATEIKTI DARBAI

 


Andrius Balvočius

 


Andrius Balvočius

 


Robertas Jucaitis

 


Robertas Jucaitis
Paskirta antroji vieta.

Autoriaus žodis:
Šv. Brunonas 1009 m. atvyksta į Lietuvą su misija ir čia paguldo galvą. Matyt, pagonys misionierių nužudė (tai simbolizuoja trys autentiški XII a. kuršių kardai), saugodami savo protėvių religiją (už kardų
- autentiškas pagoniškas religinis aukojimo akmuo-aukuras). Raudona fono spalva simbolizuoja Lietuvos valstybingumo aušrą ir kartu žiaurų laikmetį. Plakato šriftas - archajiškas, keliantis stiprias asociacijas su senove, su rašymu ant tošies. Autentiški to laikmečio artefaktai vos vos permatomi - lyg per juos galėtume pažvelgti į savo istoriją...
 

 


Leonas Juozonis


Leonas Juozonis

 


Gediminas Lašas

 


Bronius Leonavičius
Paskirta trečioji vieta.

 


Aušra Lisauskienė

 


Andrej Pylcyn

 


Andrej Pylcyn

 


Mikalojus Povilas Vilutis

 


Asta Zaiceva

      © Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, 2007