NAUJIENOS
  Archyvas
 
APIE TŪKSTANTMETĮ
Tūkstantmečio renginiai 2009
Ženklas
 
VALSTYBINĖ KOMISIJA
 
DIREKCIJA (LTMD)
Koordinacinė taryba
 
TEISĖS AKTAI
 
TŪKSTANTMEČIO PROGRAMA
 
PROJEKTŲ VYKDYMAS
Mokslinių tyrimų, leidybos
Kultūros paveldo, architektūros
Kultūros, meno, visuomeniniai
 
KONKURSAI
 
RENGINIAI
Valstybinės įstaigos
Savivaldybės
Visuomeninės organizacijos
Privačios iniciatyvos

 


2009 04 03

DĖMESIO ! NAUJAI PASKIRSTYTAS PROJEKTŲ FINANSAVIMAS (žiūrėti finansuojamų projektų sąrašus)


ĮVYKO

LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS GAUTI

Paraiškų sąrašas                                         Finansuojami projektai


Leidybos projektų finansavimo tvarkos aprašas

2009 m. konkurso skelbimas        paraiška          instrukcija         sutarties projektas      ataskaita

Informacija  teikiama tel. (8 5) 266 40 84, el. paštas: <aiste.sirvinskiene@prezidentas.lt>

 


ĮVYKO

LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS PROBLEMOMS SKIRTŲ
MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ 2009 M. KONKURSAS

Finansuojamų konferencijų sąrašas
(2009-03 31 protokolo Nr.130-7L-4)
 

Prašome LTM direkcijai pateikti patikslintą sąmatą paskirtoms lėšoms (2 priedas) ir sutarties projektą (3 priedas. 2 egz.).

NUOSTATAI doc. / pdf.

formos:           paraiška                   sąmata                sutarties projektas              ataskaita 


Informacija  teikiama tel. (8 5) 219 18 43, vidaus 9243, el. paštas: <gediminas.sederevicius@prezidentas.lt>


ĮVYKO

ŠVIEČIAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO PROJEKTŲ 2009 M. KONKURSAS

Finansuojamų projektų sąrašas
(2009-03-31 protokolo Nr.130-9L-4)

Prašome LTM direkcijai pateikti patikslintą sąmatą paskirtoms lėšoms (2 priedas) ir sutarties projektą (3 priedas. 2 egz.).

NUOSTATAI: doc. / pdf.     paraiškos forma     sąmatos forma     sutarties projektas     ataskaitos forma


Informacija  teikiama tel. (8 5) 219 18 43, vidaus 9243, el. paštas: <gediminas.sederevicius@prezidentas.lt >


 

 

KONKURSŲ ARCHYVAS

(Įvyko) LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS GAUTI

Leidybos projektų finansavimo tvarkos aprašas

      Paraiškų sąrašas                       Finansuojami projektai

Projektą įgyvendinus laukiamos ataskaitos ( forma )

Informacija  teikiama tel. (8 5) 266 40 84

(Įvyko) LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS PROBLEMOMS SKIRTŲ
MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ 2008 M. KONKURSAS


Finansuojamų konferencijų sąrašas

NUOSTATAI: doc. / pdf.     paraiškos forma     sąmatos forma     sutarties projektas     ataskaitos forma

Informacija  teikiama tel. (8 5) 266 40 84

(Įvyko) ŠVIEČIAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO PROJEKTŲ 2008 M. KONKURSAS

Finansuojamų projektų sąrašas

NUOSTATAI: doc. / pdf.     paraiškos forma     sąmatos forma     sutarties projektas     ataskaitos forma

Informacija  teikiama tel. (8 5) 219 18 43, el. paštas: <gediminas.sederevicius@prezidentas.lt >

(Įvyko) KONKURSAS
LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO PROGRAMOS LEIDYBOS PROJEKTŲ FINANSAVIMUI LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS GAUTI 2008 m.


skelbimas

Leidybos projektų finansavimo  tvarkos aprašas

paraiškos forma          paraiškos pildymo instrukcija             sutarties forma                ataskaitos forma

(Neįvyko) LIETUVOS TŪKSTANTMEČIUI SKIRTO ŽYMENS IDĖJOS KONKURSAS

Ekspertų komisijos nuomone nebuvo gauta tinkamų žymens idėjų, konkursas laikomas neįvykusiu
Konkurso sąlygos: doc / pdf
 

(Įvyko) 2007 M. LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS LEIDINIŲ PARENGIMO IR IŠLEIDIMO KONKURSAS
Nuostatai      Paraiškos forma      Sąmatos forma      Sutarties projektas      Deklaracija LAIMĖTOJŲ SĄRAŠAS

(Įvyko) LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS PROBLEMOMS SKIRTŲ
MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ 2007 M. KONKURSAS

Nuostatai         Paraiškos forma       Sąmatos forma     Sutartis    Ataskaitos forma
LAIMĖTOJŲ SĄRAŠAS

( Įvyko) ŠVIEČIAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO PROJEKTŲ 2007 M. KONKURSAS
Nuostatai        1 priedas                 2 priedas                  3 priedas                 4  priedas
LAIMĖTOJŲ SĄRAŠAS

(Įvyko) 2006 M. LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS LEIDINIŲ PARENGIMO IR IŠLEIDIMO KONKURSAS
KONKURSO LAIMĖTOJŲ SĄRAŠAS

(Įvyko) 2006 m. ŠVIEČIAMŲJŲ KULTŪROS PAVELDO PROJEKTŲ  KONKURSAS
2006 m. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija pirmą kartą gavo finansavimą šviečiamiesiems kultūros paveldo projektams. Organizuotas konkursas šviečiamųjų kultūros paveldo projektų paramai. Paskelbti laimėtojai.

(Įvyko) LIETUVOS ISTORIJOS IR KULTŪROS PROBLEMOMS SKIRTŲ MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PARAMOS KONKURSAS
2006 m. Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija pirmą kartą gavo finansavimą mokslinėms konferencijoms. Organizuotas konkursas ir paskelbti laimėtojai.


(Įvyko) LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMEČIUI SKIRTO PLAKATO KONKURSAS

LTMD komisija paskyrė premijas šiems plakatų autoriams:
antra vieta - Robertui Jucaičiui;
trečia vieta - Broniui Leonavičiui.
Pirmoji prizinė vieta neskiriama nei vienam konkurso dalyviui.
Konkursui pateikta 13 darbų.

  Dailininkas Bronius Leonavičius

  Dizaineris Robertas Jucaitis

 

S. Daukanto a. 3,
LT-01021 Vilnius
Įstaigos kodas 188709098
Tel./faks. (8 5) 266 40 83
Tel. (8 5) 219 18 43
 
Mums galite parašyti:
lietuvai1000@prezidentas.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  © Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija, 2007