NAUJIENOS
  Archyvas
 
APIE TŪKSTANTMETĮ
Tūkstantmečio renginiai 2009
Ženklas
 
VALSTYBINĖ KOMISIJA
 
DIREKCIJA (LTMD)
Koordinacinė taryba
 
TEISĖS AKTAI
 
TŪKSTANTMEČIO PROGRAMA
 
PROJEKTŲ VYKDYMAS
Mokslinių tyrimų, leidybos
Kultūros paveldo, architektūros
Kultūros, meno, visuomeniniai
 
KONKURSAI
 
RENGINIAI
Valstybinės įstaigos
Savivaldybės
Visuomeninės organizacijos
Privačios iniciatyvos

APIE LIETUVOS VARDO TŪKSTANTMEČIO MINĖJIMĄ

           Žengdama į antrąjį savo istorijos tūkstantmetį Lietuva išgyvena lemtingą laikotarpį. Tai - lūžio taškas, kuriame dar turime galimybę patys - savarankiškai ir sąmoningai - rinktis savo likimą.

               Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė

Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos pirmininkė


Švęsdami Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio Jubiliejų būkime kartu ir vienykime savo pastangas bei asmeninius talentus valstybės stiprinimo ir jos vardo garsinimo darbuose. Kiekvieno žmogaus, kiekvieno iš mūsų laisvė ir atsakomybė, talentas ir darbas tebūna nukreipti ta pačia kryptimi. Tikiu, kad šiuo keliu eidami dar labiau susitelksime kaip viena didelė bendruomenė - lietuvių tauta. Linkiu, kad minint Lietuvos tūkstantmečio istorijos Jubiliejų šis jausmas būtų itin stiprus ir gyvas, kad taptume vieni kitiems itin svarbūs, reikalingi ir rūpimi. Būkime kartu su Lietuva ir pasauliu! Vienu balsu garsiai skelbkime: Lietuvai jau tūkstantis metų!

Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus

Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečio valstybinės komisijos pirmininkas


Rengiantis 2009 metais minėti Lietuvos vardo tūkstantmetį, Lietuvos Respublikos Prezidento 1997 m. gegužės 8 d. dekretu buvo sudaryta Lietuvos vardo tūkstantmečio valstybinė komisija, o jos veiklai suaktyvinti ir koordinuoti įkurta Lietuvos tūkstantmečio minėjimo direkcija.

1999 m. gruodžio 2 d. posėdyje Lietuvos vardo tūkstantmečio valstybinė komisija pritarė atsižvelgiant į visuomenės siūlymus parengtai Lietuvos tūkstantmečio programai. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 971 Lietuvos tūkstantmečio programą patvirtino.

2009 metais sukaks tūkstantis metų, kai pirmą kartą buvo
paminėtas Lietuvos vardas.

Žmonijos praeitis skirstoma į priešistorinius ir istorinius laikus. Priešistoriniai laikai - tai ilgas raidos laikotarpis, apie kurį nėra jokių rašytinių žinių. Apie priešistorę sužinoma tik archeologinių tyrinėjimų, antropologijos, etnografijos bei kitų mokslų pagalba.

Žinios apie istorinius laikus jau remiasi rašytiniais šaltiniais, kurių svarbiausi - metraščiai, analai, kronikos. Miestų ir kunigaikštysčių  metraščiuose pasakojant apie vietinius įvykius dažnai buvo paminimi ir kaimynai.

Tokiu būdu, Kvedlinburgo (Quedlinburg) - Harco kalnų papėdėje esančio Vokietijos miesto metraščiuose (Annales Quedlinburgenses) pirmą kartą buvo paminėtas Lietuvos vardas.

Kiekvienos tautos istorija yra jos gyvavimo ir kūrybos, jos įsitvirtinimo, savęs supratimo ir realizavimo pasaulio raidoje istorija. Čia tauta reiškiasi kaip civilizacijos subjektas, o valstybingumas yra viena šios raiškos sąlygų. Pasaulio istorijos procesas Lietuvai nebuvo palankus. Atitolusi nuo Europos civilizacijos centrų, ji vėliau už savo kaimynus pasireiškė ryškėjančiame geopolitiniame Vidurio Europos regione.

Tačiau 1009 metais šventojo Brunono krikšto misija pasiekė Lietuvą. Šio fakto paminėjimas Kvedlinburgo analuose yra pirmasis liudijimas, kad Lietuva buvo susidomėta žymiai anksčiau, nei karalius Mindaugas pradėjo savo valstybinę veiklą.

1009 metų krikšto aktas Lietuvos teritorijoje yra vienas svarbiausių ankstyvųjų viduramžių dokumentų, patvirtinantis apie besimezgančius Lietuvos kontaktus su Europos civilizacija.

2009-aisiais metais Lietuva sutiks savo tūkstantmetį. Plačiau neargumentuojant, šios datos reikšmingumą galima būtų apibrėžti keliomis sąvokomis - tai proistorės ir istorijos, tai civilizacijos riba. Taigi šiai jubiliejinei datai negalėtų prilygti nė viena XX-ojo amžiaus pabaigos XXI-ojo amžiaus pradžios įžymi data.


Apie tūkstantmetį:

Alfredas BUMBLAUSKAS. 1009 metai: šventasis Brunonas atranda Lietuvą. Lietuvos aidas. 1993 gruodžio 3 d. Nr. 235, P. 9; 4 d. Nr. 236, P. 8; 7 d. Nr. 237, P. 7.

Gediminas ILGŪNAS. Savąjį tūkstantmetį pasitinkanti Lietuva. Mokslas ir gyvenimas. 1998,
Nr. 7.

Alfredas BUMBLAUSKAS. Senosios Lietuvos istorija, 1009-1795.  [Vilnius]: R. Paknio leidykla, [2005]. 485, [1] p. : iliustr., faks., žml.  ISBN 9986-830-89-3

Atsisiųsti knygos fragmentą (PDF  2,7MB)

LTMD dėkoja prof. A. Bumblauskui ir R. Paknio leidyklai už galimybę interneto svetainėje skaityti Lietuvos istoriją.


Alfredas BUMBLAUSKAS. Lietuvos tūkstantmetis [Straipsnis paskelbtas Lietuvos banko lankstinuke, išleistame kartu su pirmąja 100 litų moneta iš serijos, skirtos Lietuvos vardo minėjimo tūkstantmečiui]. Vilnius,2007.


LTM direkcija Išleido  du plakatus Lietuvos vardo tūkstantmečiui (2006 m. įvyko konkursas
Maloniai kviečiame jų pasiimti LTM direkcijoje.

Dizaineris Robertas Jucaitis

 

 

 

 

 

Dailininkas Bronius Leonavičius

Formatas 100x70 cmLietuvos vardo tūkstantmečio minėjimas miestų informacijos stenduose

JCDecaux UAB neatlygintinai suteikia LTMD šią galimybę
 


MININT TŪKSTANTMETĮ

Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda

 

S. Daukanto a. 3,
LT-01021 Vilnius
Įstaigos kodas 188709098
Tel./faks. (8 5) 266 40 83,
tel. (8 5) 219 18 44

 
Mums galite parašyti:
lietuvai1000@prezidentas.lt